Lancova vas danes

Danes je Lancova vas ena največjih krajevnih skupnosti v Občini Videm. Vas je precej gosto naseljena, saj ima kar nekaj čez 100 hišnih številk. Stari del vasi je lociran predvsem ob reki Polskavi, danes pa se novejše hiše vse bolj gradijo ob cesti. Nekoč je bilo v vasi veliko kmetij, pravzaprav je imela skoraj vsaka hiša manjšo kmetijo, dandanes pa so kmetje v Lancovi vasi v precej nižjem številu. Nekateri prebivalci se preživljajo s kmetijstvom, nekaj je tudi kmetov-delavcev. Vaščani so zaposleni v več krajih po Sloveniji. Mladi obiskujejo šole na Ptuju, v Mariboru ali v Ljubljani.

Čeprav je potrebno na zemlji trdo delati, si vaščani še vedno najdejo čas za delovanje v različnih društvih, ki delujejo v vasi, in sicer: folklorno društvo, športno in etnografsko društvo.
Skozi vse leto skrbno negujemo in oživljamo razne ljudske običaje.

Korant kot spremljevalec oračev

Začetki organiziranega ohranjanja pustnega in ob tem tudi pevskega in plesnega izročila segajo v začetek tridesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila ustanovljena pustna skupina oračev iz Lancove vasi. Le-ta se je leta 1939 prvič javno predstavila na pustnem karnevalu v Mariboru. Druga svetovna vojna je delovanje prekinila, “orači” so se spet organizirano pojavili na prvem Ptujskem kurentovanju leta 1960. Ohranjeno je nekaj fotografij iz časa okrog leta 1930 (arhiv PMPO Ptuj).

Orači in koranti Lancova vas 1930

FD Lancova vas, sekcija koranti

V letu 1983 je na pobudo “oračev” prišlo do ustanovitve Folklornega društva Lancova vas. Društvo se je hitro razvijalo in širilo. Danes društvo združuje: otroški folklorni skupini, skupino mladih in starejših plesalcev, ljudske pevke in pevce, skupino muzikantov, “korante” in “lucije”. Ob nastopih v domačem kraju, po Sloveniji in na gostovanjih v tujini predstavljajo člani društva bogato kulturno dediščino Lancove vasi in okolice.